Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
HjemAvløp

Avløp

Nyttige linker

Her følger noen linker som kan være til nytte i ditt virke:

Mattilsynet Miljødirektoratet Norsk Vann Vannportalen VA-jus VA-miljøblad Lovdata  

VA grunnkurs på ingeniørnivå - ikke lengre tilgjengelig fra 2021

NTNU Gjøvik - 4 samlinger og nettundervisning

Kurset tilbys dessverre ikke lengre. Vi er i kontakt med Norsk Vann  om evt. andre alternativer.       Vær obs på at dersom den som søker ikke har studiekompetanse som normalt gir opptak ved NTNU kan man likevel søke, men da må det inn en del opplysninger om fagbrev, arbeidserfaring etc. i forhold til realkompetanse.   Dette kan ta litt tid å få på plass, så s...

Rapportering til MD

OBS DiO kan ikke lengre sende inn data direkte for alle medlemsanleggene.

Avløpsslam

Under er det lenker til de viktigste dokumenter angående avløpsslam, dvs. forskriften og prøvetakingsveilederen fra Mattilsynet. DiO har utarbeidet en prosedyre for prøvetakig av slam fra avløpsrenseanlegg for analyse av tungmetetaller. Denne finner du på de lukkede sidene under "For medlemmer" og artikkelen "Avløpsslam". Slamforskriften Mattilsynet - veileder for prøve...
Drainage pipe and polluted water

Avløp

Hoveddelen av utslipp fra avløpsanlegg i Oppland går til sårbare resipienter som Mjøsa, Randsfjorden og Begnavassdraget. Forurensningsmyndighetene har gjennom utslippstillatelser, satt strenge krav til utslippene og dokumentasjon i form av kontroll og rapportering av slike utslipp. Kontroll og rapportering DiO bistår medlemmene sine med kontroll og rapportering, gjennom koo...