Lover og forskrifter avløp

DiO har utarbeidet oversikt over de mest relevant lover og forskrifter innenfor avløpsektoren. Oversikten er på ingen måte uttømmende for samtlige tilfeller og kan også være for omfattende for små private anlegg. Det er opp til den enkelte virksomhet/anleggseier å bedømme hva som er relevant.
Oversikten forutsettes oppdatert 1. gang pr. år (ved årsskiftet). Klikk på en av linkene nedenfor for å få opp oversikt for det aktuelle fagområdet. Oversikten er utarbeidet i Word-format og kan klippes ut og limes inn i aktuelle dokumenter (f.eks. IK-system).