HUSK at det nå skal rapporteres til ALTINN:

Det skal nå rapporteres til Miljødirektoratet (MD) i ALTINN (og ikke til KOSTRA) for avløpsrenseanleggene.

Nytt nå er at kommuene har fått mulighet til å logge seg inn i MapGraph for sin kommune og hente ut rapportene selv.

 

Den som legger inn data må ha fått rollen Energi, miljø og klima i ALTINN.

DiO vi sende datafiler fra MapGraph til private anlegg. (Merk - dette gjelder kun private anlegg som er direkte medlemer i DiO).

Frist for rapportering til MD er 1. mars