Oppdatert oversikt over gjeldende lover og forskrifter finnes i Word-dokumentet under, fila har linker til hjemmesidene for hver lov/forskrift.