Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sikkerhet, helse og arb. miljø

84597247

SHA

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Arbeid ved vann- og avløpsanlegg innebærer en del risikofylte arbeidsoperasjoner. DiO bistår med å sette fokus på arbeidsmiljø og å veilede medlemmene slik at de ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt på best mulig måte og at gjeldende regelverk blir overholdt. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø setter krav til at virksomheter skal ha systemer som ivaretar sikkerhet,...

Norsk Vann

Norsk Vann BA er en bransjeforening innen vann og avløp med kommuner, interkommunale selskaper og driftsassistanser som andelseiere. Foreningen har også en rekke tilknyttede organisasjoner fra konsulenter, leverandører og andre. Norsk Vann BA planlegger og gjennomfører flere kurs årlig innen HMS (Helse, miljø og Sikkerhet) Avløpshåndtering.
HMS

Innspill fra fagtreff mars 2014

Hengetraume

Her følger foreslåtte linker vedrørende Hengetraume fra Arbeidstilsynet ved Solveig Juløy Johansen: Artikkel fra Heismontørenes fagforening: