Helse, Miljø og Sikkerhet

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, lover og forskrifter

SHA

29.04.2020
84597247

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Arbeid ved vann- og avløpsanlegg innebærer en del risikofylte arbeidsoperasjoner. DiO bistår med å sette fokus på arbeidsmiljø og å veilede medlemmene slik at de ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt på best mulig måte og at gjeldende regelverk blir overholdt. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø setter krav til at virksomheter skal ha systemer som ivaretar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. DiO bistår ved utarbeidelse av slike internkontrollsystemer.
Helse, Miljø og Sikkerhet

Informasjon om samfunnskritisk personell fra Miljødirektoratet

Norsk Vann

9.08.2013
Norsk Vann BA er en bransjeforening innen vann og avløp med kommuner, interkommunale selskaper og driftsassistanser som andelseiere. Foreningen har også en rekke tilknyttede organisasjoner fra konsulenter, leverandører og andre. Norsk Vann BA planlegger og gjennomfører flere kurs årlig innen HMS (Helse, miljø og Sikkerhet) Avløpshåndtering.
HMS

Hengetraume

Her følger foreslåtte linker vedrørende Hengetraume fra Arbeidstilsynet ved Solveig Juløy Johansen: Artikkel fra Heismontørenes fagforening: