Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
HjemAvløp

Avløpsslam

Under er det lenker til de viktigste dokumenter angående avløpsslam, dvs. forskriften og prøvetakingsveilederen fra Mattilsynet.
DiO har utarbeidet en prosedyre for prøvetakig av slam fra avløpsrenseanlegg for analyse av tungmetetaller.
Denne finner du på de lukkede sidene under "For medlemmer" og artikkelen "Avløpsslam".

Slamforskriften

Mattilsynet - veileder for prøvetaking av slam, kompost og andre avfallsbaserte gjødselvarer