Lover og forskrifter
DiO har utarbeidet en oversikt over de mest relevant lover og forskrifter innenfor vannforsyning, se vedlagt Word-fil under.   Andre nyttige linker: Link til drikkevannsforskriften: Drikkevannsforskriften - 2017 Link til GRANADA - Nasjonal grunnvannsdatabase: Granada (NGU)
Water, Ice, is, vann

Drikkevann

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Sikker vannforsyning er ingen selvfølge. Dårlig drikkevann forårsaker årlig omkring 100 000 sykefraværsdager pr. år (Folkehelseinstituttet). De som har vannforsyning fra vannverk skal være trygg på at vannet er godt og underlagt regelmessig kontroll. Vannforsyning er definert som samfunnskritisk infrastruktur. Det er derfor svært viktig at vannforsyningen er sikker og trygg på alle måter. Den enkelte vannverkseier har ansvaret for at vannforsyningen er tilfredsstillende i forhold til gjeldene krav, lover og forskrifter. Drikke...
Science

Er dagens prinsipp godt nok eller må vi tenke nytt?

Mattilsynet har presentert en artikkel som stiller spørsmål om dagens prinsipp er godt nok eller om vi må tenke nytt. Artikkelen er et sammendrag av en lengre fagartikkel skrevet av veterinær Erik Wahl ved Mattilsynets distriktskontor i Trondheim og gir også en nærmere beskrivelse av de ulike indikatorbakterier. » Les mer  
Folkehelseinstituttet har utarbeidet en artikkel med råd om kokevarsel ved forurensning av drikkevann med E.coli eller intestinale enterokokker. Artikkelen beskriver hvilke vurderinger som bør gjøres ved forurensning av hhv. råvann og rentvann. » Les mer
General and concepts General and concepts

Parturient Consectetur

”Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)” fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet stiller krav til godkjenning av vannforsyningssystemer/vannverk. Iht. forskriftens §8 skal et hvert vannforsyningssystem som forsyner minst 20 husstander herunder hytter eller minst 50 personer, helseinstitusjon eller skole/barnehage være godkjent. Det lokale Mattilsynet er godkjenningsmyndighet for alle typer vannforsyningssystemer, både kommunale og private, uavhengig av størrelse på vannforsyningen. Ved etablering av nye vannforsyningssystemer, eller endringer av betydning, sk...