Nyttige linker

30.04.2021

Her følger noen linker som kan være til nytte i ditt virke:

Mattilsynet Miljødirektoratet Norsk Vann Vannportalen VA-jus VA-miljøblad Lovdata  

NTNU Gjøvik - 4 samlinger og nettundervisning

Kurset tilbys dessverre ikke lengre. Vi er i kontakt med Norsk Vann  om evt. andre alternativer.       Vær obs på at dersom den som søker ikke har studiekompetanse som normalt gir opptak ved NTNU kan man likevel søke, men da må det inn en del opplysninger om fagbrev, arbeidserfaring etc. i forhold til realkompetanse.   Dette kan ta litt tid å få på plass, så start nå hvis det er aktuelt. Se «opptakskrav» i siden som linken viser til.

Rapportering til MD

21.04.2021
OBS DiO kan ikke lengre sende inn data direkte for alle medlemsanleggene.

Avløpsslam

15.06.2018
Under er det lenker til de viktigste dokumenter angående avløpsslam, dvs. forskriften og prøvetakingsveilederen fra Mattilsynet. DiO har utarbeidet en prosedyre for prøvetakig av slam fra avløpsrenseanlegg for analyse av tungmetetaller. Denne finner du på de lukkede sidene under "For medlemmer" og artikkelen "Avløpsslam". Slamforskriften Mattilsynet - veileder for prøvetaking av slam, kompost og andre avfallsbaserte gjødselvarer