Lover og forskrifter for vannforsyning

DiO har utarbeidet en oversikt over de mest relevant lover og forskrifter innenfor vannforsyning, se vedlagt Word-fil under.

 

Andre nyttige linker:

Link til drikkevannsforskriften:

Drikkevannsforskriften - 2017

Link til GRANADA - Nasjonal grunnvannsdatabase:

Granada (NGU)

Norsk Vann 

Lover og forskrifter

Oversikten er på ingen måte uttømmende for samtlige tilfeller og kan også være for omfattende for små private anlegg. Det er opp til den enkelte virksomhet/anleggseier å bedømme hva som er relevant.
Oversikten forutsettes oppdatert 1. gang pr. år. 
Oversikten er utarbeidet i Word-format og kan klippes ut og limes inn i aktuelle dokumenter (f.eks. IK-system).


Klikk på en av linkene nedenfor for å få opp oversikt for det aktuelle fagområdet.