Er dagens prinsipp godt nok eller må vi tenke nytt?

Indikatorbakterier for overvåking av drikkevann

Mattilsynet har presentert en artikkel som stiller spørsmål om dagens prinsipp er godt nok eller om vi må tenke nytt. Artikkelen er et sammendrag av en lengre fagartikkel skrevet av veterinær Erik Wahl ved Mattilsynets distriktskontor i Trondheim og gir også en nærmere beskrivelse av de ulike indikatorbakterier.
» Les mer

 

Science