Av risikofylte arbeidsoperasjoner nevnes:

  • Fallskader i forbindelse med arbeider i kummer, sjakter, bassenger og grøfter

  • Eksponering av farlige gasser

  • Eksponering av biologiske faktorer

  • Eksponering av farlige kjemikalier

 

Under er noen nyttige lenker knyttet til korona:

https://norskvann.no/index.php/samfunnsutvikling/corona-info/2307-tips-og-r%C3%A5d-for-hms-arbeid-p%C3%A5-vann-og-avl%C3%B8p

https://vannhms.no/