Driftsassistansen for vann og avløp i Oppland (DiO)

Generelt om DiO

Formål

DiO har til formål å veilede kommuner og private eiere av vann- og avløpsrenseanlegg slik at driften av deres anlegg skal være så god som mulig, og slik at aktuelle krav fra myndigheter tilfredsstilles.

Dio-2013-1d_28

Historikk

DiO ble igangsatt som en prøveordning i 1988 for avløpsanlegg i Oppland fylke. Fra 1991 ble ordningen videreført som en fast ordning. 


Omfang

25 kommuner og 15 private bedrifter i Oppland er medlemmer i driftsassistanseordningen.


Tjenester

Driftsassistanse for vann og avløp i Oppland forutsettes å omfatte:
Ordinære tjenester med bl.a:

  • Kvalitetssikring av drift ved avløpsrenseanlegg
  • Rapportering
  • Informasjon og kompetanseutvikling
  • Fellesprosjekter
  • Spesielle tjenester med bl.a:
  • Teknisk assistanse
  • Administrativ bistand

Organisering

DiO ledes av et styre bestående av valgte representanter fra VA- avdelingene i medlemskommunene.
Ordfører Ole Tvete Muriteigen fra Sør-Fron kommune som representerer KS, er styreleder.


Den daglige driften av DiO utføres av det rådgivende ingeniørfirmaet Norconsult AS i Lillehammer.
Norconsult er også sekretariat for styret.