Fagdagen blir på Bessheim Fjellstue, var planlagt til onsdag 17. april mellom kl. 10 og 14, men utsettes til oktober. Vi krysser fingre for at værgudene samarbeider slik at det går an å samle dere både fra Gudbrandsdalssida og Valdres/Vest-Oppland. 

Vi ønsker å bidra til et forum for dere, for erfaringsutveksling og informasjon bl.a. om DiO, regelverk og forholdet til myndighetene, prøvetaking, rapportering, drift og utfordringer ved anleggene. 

Hvis dere har noen spørsmål eller tema dere ønsker fokus på, så kan dere melde disse i forkant. 

Det blir servert lunsj. På grunn av serveringen, ønsker vi tilbakemelding om hvor mange som kommer, og om det er dietthensyn som skal tas.

Arrangementet er kostnadsfritt. 

 

Vi kommer tilbake med informasjon om tidspunkt og påmelding.