NTNU Gjøvik - 4 samlinger og nettundervisning

VA grunnkurs på ingeniørnivå - ikke lengre tilgjengelig fra 2021

Kurset tilbys dessverre ikke lengre. Vi er i kontakt med Norsk Vann  om evt. andre alternativer.

 

 

 

Vær obs på at dersom den som søker ikke har studiekompetanse som normalt gir opptak ved NTNU kan man likevel søke, men da må det inn en del opplysninger om fagbrev, arbeidserfaring etc. i forhold til realkompetanse.

 

Dette kan ta litt tid å få på plass, så start nå hvis det er aktuelt.

Se «opptakskrav» i siden som linken viser til.

Fra det tidligere kurset:

 

Fullstendig læringsbeskrivelse:

Kurset tar for seg prosessen fra inntak av drikkevann til behandling av ferdig avløpsvann hvor det legges vekt på å gi en teoretisk plattform slik at deltakerne har grunnlag for å forstå grunnleggende beregninger om vannforsyning. Kjemiske prosesser ved drikkekvannshåndtering og rensing av avløpsvann blir berørt, uten at det gås i dybden på disse områdene.

Etter gjennomført kurs skal du ha kunnskap om dimensjoneringskriterier og ledningsnett både for vannforsyning og avløps- og overvannssystemer. I tillegg skal du ha grunnleggende kunnskap om vannbehandlings- og avløpsrensemetoder.

Videre skal du kunne

•             Beskrive hovedkomponentene i et vannforsynings, avløps- og overvannssystem

•             Beskrive de vanligste rensemetodene for drikkevann og avløpsvann

•             Gjøre et begrunnet valg mellom aktuelle drikkevannskilder

•             Dimensjonere vannforsyning og avløp til og fra et område

•             Gjøre et begrunnet valg mellom vannbehandling- og avløpsrensemetoder

•             Beskrive de vanligste metodene for behandling og bruk av slam

•             Beskrive basis-drift av VA-anlegg

•             Formidle oversikt over fagområdet, egnet for enkle faglige vurderinger og kommunikasjon