Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA

Arbeid ved vann- og avløpsanlegg innebærer en del risikofylte arbeidsoperasjoner.
DiO bistår med å sette fokus på arbeidsmiljø og å veilede medlemmene slik at de ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt på best mulig måte og at gjeldende regelverk blir overholdt.
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø setter krav til at virksomheter skal ha systemer som ivaretar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. DiO bistår ved utarbeidelse av slike internkontrollsystemer.

84597247

Av risikofylte arbeidsoperasjoner nevnes:

  • Fallskader i forbindelse med arbeider i kummer, sjakter, bassenger og grøfter

  • Eksponering av farlige gasser

  • Eksponering av biologiske faktorer

  • Eksponering av farlige kjemikalier

 

Under er noen nyttige lenker knyttet til korona:

https://norskvann.no/index.php/samfunnsutvikling/corona-info/2307-tips-og-r%C3%A5d-for-hms-arbeid-p%C3%A5-vann-og-avl%C3%B8p

https://vannhms.no/