Nyttige linker

30.04.2021

Her følger noen linker som kan være til nytte i ditt virke:

Mattilsynet Miljødirektoratet Norsk Vann Vannportalen VA-jus VA-miljøblad Lovdata  

NTNU Gjøvik - 4 samlinger og nettundervisning

Kurset tilbys dessverre ikke lengre. Vi er i kontakt med Norsk Vann  om evt. andre alternativer.       Vær obs på at dersom den som søker ikke har studiekompetanse som normalt gir opptak ved NTNU kan man likevel søke, men da må det inn en del opplysninger om fagbrev, arbeidserfaring etc. i forhold til realkompetanse.   Dette kan ta litt tid å få på plass, så start nå hvis det er aktuelt. Se «opptakskrav» i siden som linken viser til.

Avløp

11.08.2017
Drainage pipe and polluted water
Hoveddelen av utslipp fra avløpsanlegg i Oppland går til sårbare resipienter som Mjøsa, Randsfjorden og Begnavassdraget. Forurensningsmyndighetene har gjennom utslippstillatelser, satt strenge krav til utslippene og dokumentasjon i form av kontroll og rapportering av slike utslipp. Kontroll og rapportering DiO bistår medlemmene sine med kontroll og rapportering, gjennom koordinering av prøvetakingsopplegg mellom laboratorier og medlemmer,samt innsamling av prøvedata og utarbeidelse av årsrapporter.  Kommunene rapporterer selv til myndighetene via ALTINN. Kravene til dokumentasjon innebære...