Studie i beredskap og krisehåndtering for vannbransjen på Hamar - søknadsfrist 15. august 2018

Norsk Vann har gått sammen med Høgskolen i Innlandet om å tilby et skreddersydd utdanningstilbud i beredskap og krisehåndtering for vann og avløpsbransjen.
Studiet starter opp allerede høsten 2018.

 

https://www.inn.no/prosjektsider/beredskap-og-krisehaandtering-i-va-bransjen

https://norskvann.no/index.php/14-kompetanse/1829-nytt-studie-i-beredskap-og-krisehandtering

 

MÅLGRUPPE: Studiet er skreddersydd  for ansatte i VA-bransjen ; ledelse, beredskapsansvarlige, vaktledere, kommunikasjonsansvarlige i VA-etat og VA-virksomheter.

 INNHOLD: Studiet består av emnet Risikoanalyse og beredskapsplanlegging (15 studiepoeng) i semester 1, og emnet Operativ kriseledelse og krisekommunikasjon (15 studiepoeng) i semester 2. Det er faglig progresjon og sammenheng mellom emnene så studiet forutsettes tatt i sin helhet. Emnene er delt inn i følgende temaer:

  • ROS-analyse
  • Beredskapsplanlegging
  • Fysisk sikkerhet
  • Samhandling og koordinering ved kriser
  • Øvelser
  • Krisekommunikasjon
  • Proaktiv stabsmetodikk
  • Øvelsesplanlegging

OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Norsk Vann forhåndsvurderer deltakelse og opptak skjer i samråd med dem