Rapportering til MD

OBS
DiO kan ikke lengre sende inn data direkte for alle medlemsanleggene.

HUSK at det nå skal rapporteres til ALTINN:

  1. Det skal nå rapporteres til Miljødirektoratet (MD) i ALTINN (og ikke til KOSTRA) for avløpsrenseanleggene.

  2. DiO får ikke lengre lov til å sende felles uttrekksfil direkte fra vår database.
    Kommuene og anleggseiere må legge data inn i ALTINN selv!


Nytt nå er at kommuene har fått mulighet til å logge seg inn i MapGraph for sin kommune og hente ut rapportene selv.

 

Den som legger inn data må ha fått rollen Energi, miljø og klima i ALTINN.

DiO vi sende datafiler fra MapGraph til private anlegg. (Merk - dette gjelder kun private anlegg som er direkte medlemer i DiO).

Frist for rapportering til MD er normalt  15. feb.